Aannamebeleid vrijwilligers

GZV is een vereniging die draait op en kan bestaan door de inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers zouden we als vereniging niet kunnen bestaan. Ons uitgangspunt is dat eenieder vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven werken met vrijwilligers die een integere bedoeling hebben, geldt er binnen GZV een aannamebeleid, alvorens iemand vrijwilliger kan worden.

Het is van groot belang dat onze sporters kunnen sporten in een veilig sportklimaat, waarbij trainers, assistent-trainers en overige vrijwilligers hen op de juiste wijze begeleiden om ten allen tijden bij te dragen aan dit veilige sportklimaat.

Met ons aannamebeleid proberen we te waarborgen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen afgeschrikt worden om een vrijwilligersfunctie binnen de GZV te vervullen. Daarom hanteert GZV het volgende aannamebeleid:

  • Intakegesprek met een lid van het bestuur;
  • De vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst, waarin de verhouding tussen GZV en de vrijwilliger is vastgelegd;
  • De vrijwilliger is verplicht (onderdeel van de vrijwilligersovereenkomst) medewerking te verlenen aan de afgifte van een VOG ten behoeve van de activiteiten bij GZV. Tevens is de vrijwilliger gehouden medewerking te verlenen aan het vernieuwen van de VOG om de drie jaar;
  • De vrijwilliger dient zich te houden aan de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en welke hieronder expliciet zijn weergegeven.